چارت درسی

کاردانی فنی :

کاردانی فنی عمران – بتن
کاردانی فنی عمران – امور پیمان ها
کاردانی فنی عمران – سازه های پیش ساخته
کادرانی فنی عمران – نگهداری و مرمت ساختمان
کاردانی فنی نقشه برداری کارگاهی
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
کاردانی حرفه ای :
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
کاردانی حرفه ای مدیریت – سرپرستی توزیع کالا و خدمات
کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری صنعتی
کارشناسی حرفه ای :
کارشناسی حرفه ای ایمنی ، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE )
کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
مهندسی فناوری :
مهندسی فناوری عمران – راهسازی
مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی
مهندسی فناوری عمران – نقشه برداری