تماس با ما

نشانی مرکز:
ساختمان شماره ۱ :استان البرز-جاده قدیم کرج به هشتگرد – تهراندشت – بلوار ایران فریمکو – میدان ایران فریمکو
ساختمان شماره ۲ : استان البرز – مهرشهر – بلوار ارم – نبش خیابان ۳۱۵ غربی
شماره تماس مرکز:
۰۲۶۴۴۵۲۶۴۵۰-۵۱
۰۲۶۳۳۴۲۴۳۳۰-۳۵
شماره فکس مرکز :
۰۲۱۴۳۸۵۱۵۹۲
آدرس ایمیل مرکز :
Uniframeco@yahoo.com

ارتباط مستقیم با ریاست مرکز