صفحه اصلی

 
 

پیام تبریک ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی ایران فریمکو به مناسبت کسب مقام اول و سوم مسابقات بتن کشور-دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

پیام تبریک مدیریت دانشجویی ,فرهنگی و اجرایی مرکز آموزش علمی کاربردی ایران فریمکو به مناسبت درخشش و کسب مقام اول و سوم مسابقات ملی بتن

مقام اول :

سید محسن میر شاه ولد

آرش ایمانی

حیدر فلاح نژاد

مقام سوم :

حمید علیمرادی

رسول خلج

معصومه معدنی پور

میر امیررضا حسینی تیرآبادی

مسابقات فوتبال گل کوچیک هفته دفاع مقدس یادبود شهدای گمنام

مسابقات فوتبال گل کوچیک هفته دفاع مقدس یادبود شهدای گمنام

مسابقات فوتبال گل کوچیک هفته دفاع مقدس یادبود شهدای گمنام

مسابقات فوتبال گل کوچیک هفته دفاع مقدس یادبود شهدای گمنام

مسابقات پینت بال هفته دفاع  مقدس یادبود شهید مدافع حرم مهدی عسگری

مسابقات پینت بال هفته دفاع  مقدس یادبود شهید مدافع حرم مهدی عسگری

مسابقات پینت بال هفته دفاع  مقدس یادبود شهید مدافع حرم مهدی عسگری

مسابقات پینت بال هفته دفاع  مقدس یادبود شهید مدافع حرم مهدی عسگری