صفحه اصلی

دریافت دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی - بهمن سال 1394

بازدید جناب آقای مهندس پالیزگیر فرماندار محترم شهرستان ساوجبلاغ و هیات همراه از غرفه مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو در هفته پژوهش

بازدید جناب آقای مهندس پالیزگیر فرماندار محترم شهرستان ساوجبلاغ و هیات همراه از غرفه مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو در هفته پژوهش

بازدید جناب آقای مهندس طهائی استاندار محترم استان البرز و هیات همراه از غرفه مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو در هفته پژوهش

افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

کسب مقام اول انجمن علمی نشریه و مقام سوم پژوهش جشنواره درون دانشگاهی حرکت توسط مرکز آموزش علمی کاربردی ایران فریمکو

کارگاههای تخصصی سال تحصیلی 95-94 

عنوان کارگاه تخصصی

مدرس

زمان برگزاری

حوزه ی تخصصی

مدت زمان(دقیقه)

کاربرد بتن خود متراکم در پروژه های عمرانی
مهندس پویا شکیبا
16 الی 18 -1394/07/29
عمران بتن
120
افزودنی های شیمیایی بتن
دکتر مهدی چینی
11 الی 12:30 – 1394/08/14
عمران بتن
90
بررسی تبیین جنس سطوح شهری با تاکیدبر تعدیل پدیده جزیره حرارتی
دکتر اسداله قبادی
14:30 الی 16:30 -1394/09/17
نقشه برداری
120
بروتالیسم در معماری(کاربردهای بتن اکسپوز در معماری)
مهندس صدف طلایی
14 الی 15:30 – 1394/11/06
معماری بتن
90
حفاری تونل(اجرایی تونل صدر)
مهندس سیدمرتضی حسینی
14 الی 16 – 1394/12/06
ژئوتکنیک
90